Live demo

Prezentowany model: Rejestrator trybrydowy AHD+IP+Analog=RAH-1628EU-N

Kamery AHD/Analogowe – podłaczone bezpośrednio do rejestratora (rozdzielczości od 700TVL, 1,3MP, 2MP)

Kamery IP – podłaczone przez wejście LAN (rozdzielczości różne)

Kamery CMS- Kamery przechwytywane przez wejście LAN z innego rejestratora ICATCH (funkcja omnicatch lub mini-cms)

UWAGA: Zdalny podgląd rejestratorów ICATCH możliwy jest poprzez:

  • Przeglądarkę internetową (IE) pod Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
  • Program kliencki IwatchDVR pod Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP lub MACOS
  • Program kliencki na telefony smartphone wyposażone w systemy Android / Ios / Windows
  • Program kliencki ICMS-PRO pod Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

iCATCH: Rejestrator AHD 2.0 + NVR + 960H(analog)
Host: lan.merx.pl
Login: pokaz / Hasło: pokaz

Po wpisaniu adresu lan.merx.pl, wpisz dane logowania: login: pokaz / hasło: pokaz

Po wejściu do menu wyboru sposobu połączenia wybierz pierwszą szt.: iWatch DVD for Internet Explorer 7/8/9/10/11

Jeżeli przeglądarka będzie chciała zainstalować dodatek – naciskamy „zainstaluj” lub „uruchom kontrolkę”

Należy pobrać program IWATCHDVR z rejestratora lub serwera serwer.merx.pl. Prosimy kliknąć w link „iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8”

Po uruchomieniu programu wypełnij dane połączenia:

  • W pole „HOST wpisz adres IP lub ID P2P (dostępne w informacjach systemowych rejestratora)
  • W pole „PORT” wpisz port HTTP ustawiony w rejestratorze
  • W pole „USER” wpisz login: pokaz
  • W pole „PASSWORD” wpisz hasło: pokaz

Wpisane IP / Wpisany klucz ID P2P

Po naciśnięciu przycisku „Connect” – Iwatch połączy się z danym rejestratorem.

0